FAQ - často kladené dotazy

1. Kolik stojí provoz PATRIOT EU?

Po vypršení 6 měsíčního období zdarma je následující roční poplatek 800 Kč včetně DPH. 

Cena licence se řídí platnými Všeobecnými podmínkami, které jsou uvedeny jak na našich webových stránkách, tak v mobilní aplikaci Patriot.

2. Jak se dozvím, že mi končí předplacené období?

O konci platnosti předplaceného období budete informováni 30 dnů před vypršením pomocí push notifikace do mobilní aplikace, následně cca 14 dnů před vypřsením budete upozorněni e-mailem. V e-mailu naleznete možnost jednoduché platby přes QR, platební údaje, nebo odkaz s proklikem na webovou stránku s možností výběru dalších způsobu platby (karta, převody z banky, apod.). Další upozornění obdržíte v den vypršení předplaceného období opět pomocí mobilní aplikace a e-mailu. 

3. Jak mám zaplatit za provoz jednotky PATRIOT EU?

Asi 14 dnů před vypršením předplatného období Vám bude zasláno upozornění na registrovaný e-mail, ve kterém najdete možnost jednoduché platby přes QR kód, nebo přes platební údaje, rovněž je uveden odkaz na webové stránky s možností výběru způsobu platby. V případě, že budete chtít provést platbu bez výše zmíněného odkazu, můžete využít webové stránky www.patrioteu.com, kde vpravo nahoře klikněte na „PLATBA“. Přihlaste se identifikátorem (8 místný kód) a PINEM. Následně si vyberte způsob platby. Pokud platíte na poslední chvíli - zvolte platbu kartou, která je provedena okamžitě. Při zvolení jiného způsobu platby je na zpracování a znovuobnovení potřeba až 5 pracovních dní. 

4. Kde naleznu daňový doklad k platbě za roční poplatek?

Po zaplacení částky 800 Kč Vám bude do e-mailu zaslán daňový doklad. Rovněž si jej můžete stáhnout na webové stránce www.patrioteu.com, kde vpravo nahoře klikněte na „NASTAVENÍ JEDNOTKY“ – přihlaste se svým identifikátorem (8 místný kód) a PIN. Po přihlášení naleznete daňový doklad v sekci „DOKLADY“. Jedná se o drobný nákup - na těchto dokladech není povinnost uvádět plátce služeb. Do účetnictví lze bez problému uplatnit. 

5. Kde najdu identifikátor jednotky (8 místný kód)?

Identifikátor jednotky je uveden na krabičce PATRIOT EU, montážní středisko by Vám jej mělo předat při předání vozidla po montáži. V mobilní aplikaci Patriot, je možno tento identifikátor zjistit v Menu pod záložkou "Nastavení jednotky".

6. Lze jednotku PATRIOT propojit s autoalarmem vozidla?

Ano, lze. PATRIOT EU umožňuje dvě varianty připojení autoalarmu. První varianta zapojení je propojení dodatečně instalovaného autoalarmu, který má externí poplachový výstup. Druhá varianta může být propojení originálního autoalarmu (instalovaného při výrobě vozidla). Poplachové zprávy z autoalarmu jsou přenášeny uživateli prostřednictvím mobilní aplikace, případně SMS zprávou. Případné propojení s autoalarmem konzultujte s Vaším montážním střediskem.

7. Jak přesně mám chápat „výstup“ a jak ho nastavit? Nenašel jsem nikde v aplikaci možnost například vypnutí motoru apod.

PATRIOT EU je vybaven výstupem, kterým může zapínat či vypínat libovolné zařízení ve vozidle. Výstup je možné zapnout, vypnout nebo aktivovat jako krátký impulz. Délka impulzu je nastavitelná v rozmezí 10 - 120 minut. Na výstup je možno zapojit například nezávislé topení, klakson a blinkry apod. Výrobce PATRIOT EU důrazně NEDOPORUČUJE zapojení blokace motoru . Pokud je výstup zapojen na blokaci motoru, je nutno jej používat POUZE v případě odcizení vozidla. Není možné blokaci používat např. přes noc. Může nastat situace, kdy se vozidlo nachází na místě se špatným GSM signálem a příkaz na zrušení blokace nemusí být včas doručen do jednotky a nebude možné nastartovat motor. Při dlouhodobém zapnutí výstupu dochází ke zvýšení spotřeby jednotky PATRIOT EU a hrozí tak reálné nebezpečí vybití akumulátoru. V případě zapojení blokace motoru, je nutné nastavit závislost zapnutí výstupu na zapalování, tak aby se výstup sepnul pouze při vypnutém zapalování.  Zapojení výstupu je nutno konzultovat s výrobcem vozidla!

8. Lze zapojenou blokaci motoru využívat i při běžném parkování?

NE. Blokace motoru je primárně určena pouze pro zajištění vozidla v případě odcizení, proto nelze doporučit použití blokace při běžném parkování. Může nastat situace, kdy je v místě parkování špatný GSM signál, tedy doručení příkazu aktivace/deaktivace blokace motoru může být časově zpožděno a bude omezeno používání vozidla. Dlouhodobé aktivní zapnutí výstupu významně zvyšuje spotřebu jednotky PATRIOT EU a tím může dojít k rychlému vybití akumulátoru. Výrobce PATRIOT EU zapojení blokace motoru NEDOPORUČUJE a neodpovídá za škody vzniklé zapojením blokace motoru. Zapojení výstupu je nutno konzultovat s výrobcem vozidla!

9. Zapomněl jsem heslo do mobilní aplikace.

Jestliže jste přihlášen do mobilní aplikace Patriot, změnu hesla proveďte v Menu přes záložku "Nastavení účtu". Pokud nejste přihlášen do mobilní aplikace, na úvodní obrazovce použijte volbu „Zapomenuté heslo“. Na Váš e-mail budou poté zaslány instrukce pro změnu hesla.

10. Zapomněl jsem PIN k jednotce.

Pokud využíváte mobilní aplikaci Patriot, je možno tento PIN jednotky zjistit v mobilní aplikaci v Menu pod záložkou "Nastavení jednotky". Můžete se také obrátit na naše zákaznické centrum, kde Vám PIN můžeme vyresetovat zpět na výrobní.

11. Jak změním PIN jednotky.

PIN jednotky je možno změnit v mobilní aplikaci Patriot ve v menu pod záložkou "Nastavení jednotky", nebo na webu www.patrioteu.com po přihlášení do sekce „NASTAVENÍ JEDNOTKY“.

12. V historii nevidím všechny jízdy.

Jednotka PATRIOT EU garantuje zobrazení posledních 5 událostí, které v jednotce proběhly (lokalizace, poplachové zprávy, nastavení apod.). Reálně je však zobrazeno cca 20 posledních událostí. Pro správné zobrazení historie je nutné mít staženou mobilní aplikaci s názvem Patriot (červená ikona s bílými šipkami uprostřed), starší typ aplikace PATRIOT EU již není aktualizován, proto může vykazovat jisté nepřesnosti. Jednotka PATRIOT EU je určena pro jednorázové lokalizace a přenos poplachových zpráv, nejedná se o Knihu jízd.

13. Používám Vaši aplikaci Patriot a nebudu mít datové připojení. Jak se dozvím o poplachové zprávě?

Pokud nebudete na datovém připojení, nebo Wifi, budou Vám poplachové zprávy doručeny pomocí SMS zprávy. Lze nastavit dvě telefonní čísla s předvolbou +420 (Česká republika), na které budou zasílány SMS s poplachy. Na webové stránce www.patrioteu.com nahoře vpravo se přihlaste do NASTAVENÍ jednotky, přihlaste se Vaším UID a PINEM a nastavte čísla v záložce SMS POPLACHY. Přesné nastavení Vám provede Vaše montážní středisko, případně je Vám k dispozici naše zákaznické centrum na telefonu 585 496 211. Uživatelské funkce opuštění nebo vjetí do zóny, poplach překročení rychlosti a poplach virtuální garáž jsou doručovány pouze formou push notifikace.

14. Jak správně nastavit uživatelské funkce (virtuální garáž, zóna, rychlostní limit)?

Funkci "Virtuální garáž" doporučujeme nastavit na dobu, kdy víte, že s vozidlem určitě nejezdíte. Zvolte si vlastní interval, nejčastější je například nastavení virtuální garáže přes noc = od odpoledne, kdy se vrátíte z práce, až do rána, než do práce opět odjedete. Nedoporučujeme nastavovat virtuální garáž na 24 hodin denně, jednotka by tak mohla být přehlcena. Funkci "Zóna" doporučujeme nastavit například na okraj Vašeho města, nebo kraje. Funkci "Rychlostní limit" využijete například, když vozidlo někomu půjčíte a chcete mít kontrolu nad tím, jak rychle Vám s vozidlem jezdí. U funkcí zóny a rychlosti zvolte počet opakování (10x - 50x). Po skončení intervalu, je třeba nastavit nový počet opakování.

15. Jakou verzi Android a iOS potřebuji pro mobilní aplikaci Patriot?

Prto Android je minimální verze 4.0.3. a vyšší, pro iOS 8.0 a novější.

16. SMS poplachové zprávy jsou pokaždé doručeny z jiného telefonního čísla.

Pro zajištění komfortní a rychlé obsluhy všech zákazníků, využívá jednotka Patriot EU pro předání poplachové informace několik nezávislých GSM bran. Každá takto použitá GSM brána má své vlastní telefonní číslo. Jsou to tato telefonní čísla: +420 773748711, +420 773748722, +420 775879044 a +420 775879045.

17. Mám vozidlo v servisu a neustále jsou mi doručovány poplachové zprávy.

Doručování poplachových zpráv lze zapnout či vypnout prostřednictvím mobilní aplikace Patriot - Pokročilé funkce  Servisní režim. Rovněž pomocí webové stránky www.patrioteu.com vpravo nahoře klikněte na NASTAVENÍ JEDNOTKY, přihlaste se Vaším UID a PINEM a v sekci „Nastavení Hardware“ zvolte volbu "Přenos poplachů“ ZAP - VYP.

18. Jednotka vykazuje nepřesnost polohy až 100 m.

Přesnost lokalizace vozidla je dána limity technologie GPS, která je ovlivněna místem příjmu signálu a obvykle se pohybuje v jednotkách metrů. Technologie GPS nelze využívat v uzavřených prostorech například v podzemních garážích, garážích s plechovou střechou, v budovách atd. Nicméně jednotka PATRIOT EU monitoruje svou polohu průběžně a při lokalizaci vozidla obdržíte poslední známou polohu, to je například před vjezdem do garáže.

19. Lze k PATRIOT EU připojit náklonové čidlo?

PATRIOT EU má v sobě zabudováno náklonové a pohybové čidlo. Další externí čidla by pouze duplikovala funkci vnitřních čidel a není proto nutné externí čidlo připojovat.

20. Lze k PATRIOT EU připojit mikrovlnná pohybová čidla?

Přímé napojení pohybového čidla není možné, protože PATRIOT EU není schopen rozlišit, kdy má pohyb uvnitř vozu vyhodnotit jako poplach a kdy ne. Správným řešením je propojení PATRIOT EU s autoalarmem, který předá poplachovou informaci jednotce PATRIOT EU. Případné propojení s autoalarmem konzultujte s Vaším montážním střediskem.

21. Je možno připojit PATRIOT k zásuvce OBD II?

Jednotka PATRIOT EU poskytuje plnou funkcionalitu bez připojení k zásuvce OBD II. Tato zásuvka slouží pouze pro krátkodobé připojení diagnostiky vozu a výrobcem není doporučeno k ní trvale připojovat jakákoli zařízení.Evidujeme v EET, All rights reserved © 2022 F & B Company s.r.o.